Ürün ve Hizmetlerimiz

Yazı Boyutu

Yurtiçi Faktoring

Aynı ülkede yerleşik alıcı, satıcı ve faktoring şirketi arasında yapılan faktoring işlemidir. Müşteri mal veya hizmet satışlarından doğan vadeli alacaklarını faktoring şirketine temlik ederek 3 ana hizmet olan garanti, tahsilat ve finansman hizmetlerinden yararlanabilir. Söz konusu hizmetler aşağıda kısaca özetlenmiştir.


Finansman: Vadeli alacakların belli bir oranının vadesinden önce ön ödeme olarak müşteriye (satıcı firmaya) ödenmesidir. İki şekilde yapılabilmektedir.


a)Kabilirücu (Geri Dönüşlü) Faktoring : Faktoring şirketinin borçlunun ödememe riskini üstlenmediği işlemlerdir. 

b)Gayri kabilirücu (Geri Dönüşsüz) Faktoring : Faktoring şirketinin faktoring sözleşmesi hükümleri çerçevesinde borçlunun ödememe riskini  üstlendiği işlemlerdir.  Borçlu (Alıcı) ve müşteri (satıcı) arasındaki temel ilişkiden ya da sair sebeplerden  kaynaklanabilecek ihtilaf halleri garanti kapsamı dışındadır.


Garanti: Alıcı firmanın ödeme güçlüğüne düşmesi durumunda, sözkonusu alacağın garanti edilmesi, borçlunun ödememe riskinin faktoring şirketi tarafından üstlenilmesidir.


Tahsilat: Alacakların vadesinde tahsilatının ve takibinin yapılarak müşteriye raporlanması, alacakların yönetimi şeklinde özetlenebilir.

Kıymetli Evrak Teslimi

Kıymetli evraklarınızı anlaşmalı olduğumuz bankalarımıza teslim edebilirsiniz.  Böylece, işlemleriniz daha hızlı yapılabilir, zaman tasarrufu sağlanabilir ve ulaşım zorluklarınız hafifleyebilir.