Finansal Tüketiciden Alınacak Ürün ve Hizmet Ücretleri

Yazı Boyutu

07/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 4. maddesinin 3. fıkrası ile 03/10/2014 tarihli ve 29138 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usül ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesine dayanılarak kurumumuz tarafından finansal tüketicilerden alınmakta olan Ürün ve Hizmet Ücretleri;

 

Kredi Tahsis

:

Müşterilerimizden kredi tahsis ücreti alınmamaktadır

Ücretler 

:

Şirketimizde finansal tüketiciden alınacak olan faiz, ücret, komisyon ve masraflar karşılıklı anlaşmayla belirlenmektedir.

Ekspertiz Ücreti

:

Tahsis edilen veya reddedilen kredilerde üçüncü kuruluşlara veya şahıslara ödenen tutarlar dışında finansal tüketiciden ücret alınmamaktadır.

Üçüncü Kişilere Yapılan Ödemeler

:

Üçüncü Kişilere yapılan ödemeler kapsamında finansal tüketiciden maliyeti kadar alınan ücretler aşağıda sıralanmıştır;

1- Rehin/İpotek tesisi ve fekkinde noterlere ve diğer kurumlara ödenen masraflar ve harçlar,

2- İlgili mevzuat gereği belirli bir şekilde yapılması zorunlu olan tüm bildirim ve masraflar,
3- Yasal takibin finansal tüketici talebi doğrultusunda iptali durumunda, ilgili kuruluşlara veya üçüncü kişilere yapılan ödemeler ile hukuk  bürosuna yapılan hizmet ödemeleri ve masraflar,