Faktoring Tarihçesi

Yazı Boyutu

Faktoringin kökleri, 4.000 yıl önceye, Mezopotamya kralı Hamurabi zamanına dayanmaktadır. Aslında tarihsel gelişim sürecinde, ticarete önem veren bütün medeniyetler, ilk senet iskontosu işlemini yapan Romalılar dahil, faktoringi bir şekilde kullanmışlardır. Faktoringin yaygın ve dökümante edilmiş ilk kullanımı Amerika’da koloniler zamanında başlamıştır.

İkinci Dünya Savaşı sonrası, Amerikan Faktoring Bankaları tecrübelerini Avrupa`ya taşıdılar ve özellikle 1960`li yıllardan sonra faktoring, Avrupa`da başta tekstil sektörü olmak üzere geniş bir uygulama alanı bulmaya başlamıştır. 1969 yılında Uluslararası Faktör Zinciri (Factors Chain International), üye ülkeler arasında faktoring işlemlerini desteklemek, geliştirmek ve çeşitli sorunları çözmek adına kurulmuştur.

Başlangıçta "en son kredi kaynağı" (lender of last resort) olarak kabul edilen faktoring, verdiği hizmetler sayesinde zaman içerisinde vazgeçilmez bir finansman tekniği olarak tüm Avrupa da ve kısa bir zaman sonra da Türk iş adamları tarafından benimsenmiş, faktoringin kısa vadeli alacakların finansmanında işletmeler için faydalı bir yöntem olduğu görülmüştür.