Faktoring Nedir?

Yazı Boyutu

Faktoring, mal veya hizmet satışından doğmuş veya doğacak alacakları temlik alarak satıcı firmaya garanti, tahsilat/alacak yönetimi ve finansman hizmetlerinden en az birinin sunulduğu finansal bir araçtır.

 

Faktoringde taraflar;

 

 FAKTOR : Faktoring hizmeti veren kuruluş, Faktoring Şirketidir. 

 MÜŞTERİ : Faktoring hizmetlerinden yararlanan taraftır. 

 BORÇLU : Temlik konusu alacağın borçlusudur.