Faktoring Avantajları

Yazı Boyutu

Faktoring işlemi bir kredi türü olmadığı için bilançonun pasifinde banka borçları arasında yer almaz ve bu sebeple bilançoda finansal nitelikli borçlar olduğundan daha düşük görünür.  

Şirketler, vadeli alacaklarını vadesini beklemeksizin faktoring şirketine temlik ederek nakde çevirebilir ve nakit ihtiyaçlarını karşılayabilirler. 

Müşterilerine vade olanağı sağlayabildiklerinden piyasada rekabet güçleri artar.

Sağladıkları nakit avantajı ile hammadde ve mamul alımlarında iskonto elde ederler, maliyetleri azalır. 

Faktoring işlemi bilançonun sadece aktif tarafında bir harekete neden olur, alacak devir hızları yükselir, borçluluk oranı düşer, böylelikle rasyolar olumlu yönde değişir.    

İşletmeler gerekli finansmanı kendi ticari alacaklarını kullanarak sağlamış olurlar. 

Faktoring Şirketi ile yapılacak sözleşmeler ve temliknameler, bankalarda olduğu gibi damga vergisinden muaftır.

Periyodik olarak yapılan çalışmalar sonucunda işletmeler müşterilerinin mali durumları hakkında güncel bilgiye sahip olurlar. 

Alacakların faktöre devri ile tahsilatın takibi ve gerçekleştirilmesi faktoring şirketi tarafından sağlanır böylece işletmeler tahsilat amaçlı personel çalıştırmaktan tasarruf ederler. 

Müşteri çeki senedi gibi teminatları üretemedikleri için bankalardan yeterli kredi limitleri sağlayamayan İşletmeler kredibilitesi yüksek alıcılara yaptıkları satışları faktoring şirketine devir ederek finansman sağlayabilirler.