Faktoring Nedir?

Faktoring, mal veya hizmet satışından doğmuş veya doğacak alacakları temlik alarak satıcı firmaya garanti,
tahsilat/alacak yönetimi ve finansman hizmetlerinden en az birinin sunulduğu finansal bir araçtır.
 
Faktoring taraflar;
FAKTOR :Faktoring hizmeti veren kuruluş, Faktoring Şirketidir.
MÜŞTERİ :Faktoring hizmetlerinden yararlanan taraftır.
BORÇLU :Faktoring hizmeti veren kuruluş, Faktoring Şirketidir.
  • TCMB
  • BDDK
  • Mali Suçları Araştırma Kurulu
  • Finansal Tüketici
  • Finansal Kurumlar Birliği